OSTRY I PRZEWLEKLY NIEZYT TRABKI SLUCHOWEJ

OSTRY I PRZEWLEKŁY NIEŻYT TRĄBKI SŁUCHOWEJ, NIEDROŻNOŚĆ TRĄBKI, PRZEDMUCHIWANIE TRĄBKI Trąbka słuchowa, czyli przewód, który łączy jamę bębenkową (cavum mastoideum) z jamą nosowo-gardłową (nasopharynx), została po raz pierwszy opisana przez Eustachiusza w połowie XVI stulecia. Wspominał już o niej Arystoteles, dopiero jednak Eustachiusz ocenił właściwie jej znaczenie dla fizjologii i patologii ucha. Trąbka słuchowa u dorosłego ma długość 35 - 40 mm, u noworodka jest o połowę krótsza. W części bliższej jamy bębenkowej ściany jej są kostne, w części bliższej jamy nosowo-gardłowej b...

Zwiększone przeżycie w raku trzustki z nab-Paclitaxel i gemcytabiną AD 7

Ogółem 71% wszystkich dawek nab-paklitakselu podawanych podczas badania wynosiło pełną dawkę 125 mg na metr kwadratowy. Mediana względnej intensywności dawki (proporcja podawanej skumulowanej dawki w stosunku do planowanej skumulowanej dawki) w grupie nab-paklitaxel-gemcytabiny wyniosła 81% dla nab-paklitakselu i 75% dla gemcytabiny. W grupie otrzymującej gemcytabinę 33% pacjentów miało zmniejszenie dawki, co daje medianę względnej intensywności dawki 85%. Mediana skumulowanej dawki dostarczonej gemcytabiny była większa w grupie nab-paklitaxel-gemcytabina niż w grupie gemcytabiny (11 400 mg na metr kwadrat...

Prewencja i reagowanie na pandemię - wnioski z grypy H1N1 z 2009 r

Wiele wirusów ma potencjał pandemiczny. Na przykład koronawirus odpowiedzialny za ciężki zespół ostrej niewydolności oddechowej (SARS), który po raz pierwszy pojawił się w południowych Chinach w listopadzie 2002 r., Spowodował 8096 przypadków i 774 zgonów w 26 krajach przed zatrzymaniem się w lipcu 2003 r. Głównie z powodu izolacji i kwarantanny. Pod względem trwałości, wszechstronności, potencjalnej ciężkości i szybkości rozprzestrzeniania się, niewiele wirusów rywalizuje z wirusem grypy. Endemiczny w wielu gatunkach, w tym ludzi, ptaków i świń, wirus grypy powoduje coroczne epidemie przerywane...

Kruchość korowej kości - wady z niedoboru sFRP4 w chorobie Pylea ad 6

Zwiększone ryzyko związane ze stosowaniem agonistów GABAA i leków antycholinergicznych prowadziło do sugestii, że gABAergiczne i cholinergiczne układy neuroprzekaźników odgrywają rolę dodatkową. W szczególności centralny niedobór cholinergiczny może być końcową wspólną drogą. Alternatywne hipotezy obejmują nadmiar aktywności dopaminergicznej i bezpośredni neurotoksyczny wpływ zapalnych cytokin. Obecnie te hipotezy są nieudowodnione, dzięki czemu farmakologiczne strategie zarządzania są w dużej mierze empiryczne. Badania z użyciem rezonansu magnetycznego wykazały pozytywny związek między cza...

Najnowsze zdjęcia w galerii estetyczna-med.edu:

331#google glass allegro , #olx skierniewice praca , #nosowanie , #olej z pestek dyni przepisy , #anty hcv dodatni , #awanti allegro , #tens przeciwwskazania , #dynia71 allegro , #specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek testy , #znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy ,