Zwiększone przeżycie w raku trzustki z nab-Paclitaxel i gemcytabiną AD 7

Ogółem 71% wszystkich dawek nab-paklitakselu podawanych podczas badania wynosiło pełną dawkę 125 mg na metr kwadratowy. Mediana względnej intensywności dawki (proporcja podawanej skumulowanej dawki w stosunku do planowanej skumulowanej dawki) w grupie nab-paklitaxel-gemcytabiny wyniosła 81% dla nab-paklitakselu i 75% dla gemcytabiny. W grupie otrzymującej gemcytabinę 33% pacjentów miało zmniejszenie dawki, co daje medianę względnej intensywności dawki 85%. Mediana skumulowanej dawki do...

Sedacja i Delirium w Oddziale Intensywnej Terapii czesc 4

Zwiększone ryzyko związane ze stosowaniem agonistów GABAA i leków antycholinergicznych prowadziło do sugestii, że gABAergiczne i cholinergiczne układy neuroprzekaźników odgrywają rolę dodatkową. W szczególności centralny niedobór cholinergiczny może być końcową wspólną drogą. Alternatywne hipotezy obejmują nadmiar aktywności dopaminergicznej i bezpośredni neurotoksyczny wpływ zapalnych cytokin. Obecnie te hipotezy są nieudowodnione, dzięki czemu farmakologiczne strategie zar...

Dupilumab w przetrwałej astmie z podwyższonym poziomem eozynofili AD 5

Wnioski statystyczne dotyczące porównań między badaniem a lekiem w odniesieniu do zmian w stosunku do wartości wyjściowych w 12. tygodniu uzyskano z modelu efektów mieszanych. Nie wykonano imputacji dla brakujących danych. Zmiana od wartości wyjściowej w wyniku SNOT-22 została zanalizowana za pomocą analizy kowariancji (ANCOVA), z pomiarami pod koniec okresu interwencji stosowanymi do przypisania brakujących danych. Efekty farmakodynamiczne oceniano za pomocą modeli efektów mi...

natezenie przeplywu wody

WYSIĘK DO STAWU KOLANOWEGO Chory zgłaszający się z powodu obrzęku stawu kolanowego podaje zwykle, że ma wodę w kolanie; chodzi o zanalizowanie tego lapidarnego określenia laików, by móc właściwie oceniać w poszczególnych przypadkach sens skargi na tę wodę w kolanie. Odpowiedzieć na to trudne pytanie moglibyśmy dopiero po rozpatrzeniu ponad 20 wchodzących w rachubę stanów chorobowych. Oczywiście rozpoznanie ogólnikowe wody w kolanie nie może być rozpoznaniem na wysoki...

Najnowsze zdjęcia w galerii estetyczna-med.edu:

331#anty hcv dodatni , #awanti allegro , #tens przeciwwskazania , #dynia71 allegro , #specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek testy , #znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy , #vibovit tran , #tegoryjec dwunastnicy , #olx barczewo , #mumio lek ,