Zwiększone przeżycie w raku trzustki z nab-Paclitaxel i gemcytabiną AD 5

Dane zostały ocenzurowane, jeśli pacjenci żyli w czasie analizy lub zostali utraceni w celu obserwacji. Dane dla 23% pacjentów zostały ocenzurowane na przeżycie w grupie nab-paklitaxel-gemcytabina, w porównaniu z danymi dla 17% pacjentów w grupie gemcytabiny, z medianą obserwacji wynoszącą 9,1 miesięcy (zakres od 0,1 do 36,9 ) i 7,4 miesiąca (zakres od 0,0 do 31,3). Tabela 2. Tabela 2. Całkowity czas przeżycia, czas przeżycia wolny od progresji i wskaźniki odpowiedzi w populacji, której celem jest leczenie. Ro...

OSTRY I PRZEWLEKLY NIEZYT TRABKI SLUCHOWEJ

OSTRY I PRZEWLEKŁY NIEŻYT TRĄBKI SŁUCHOWEJ, NIEDROŻNOŚĆ TRĄBKI, PRZEDMUCHIWANIE TRĄBKI Trąbka słuchowa, czyli przewód, który łączy jamę bębenkową (cavum mastoideum) z jamą nosowo-gardłową (nasopharynx), została po raz pierwszy opisana przez Eustachiusza w połowie XVI stulecia. Wspominał już o niej Arystoteles, dopiero jednak Eustachiusz ocenił właściwie jej znaczenie dla fizjologii i patologii ucha. Trąbka słuchowa u dorosłego ma długość 35 - 40 mm, u noworodka jest o połowę krótsza. W części bliższe...

Ruch zgietny podudzia jest polaczony ze skreceniem w bok

Ruch zgiętny podudzia jest połączony ze skręceniem w bok, a równocześnie łąkotka przyśrodkowa przesuwa się do tyłu i do wewnątrz; na dalsze ześliznięcie wewnętrzne łąkotki przyśrodkowej nie pozwala krótkie ramię więzadła pobocznego przyśrodkowego zrośniętego z łąkotką i napinającego się przy zgięciu i skręceniu podudzia w bok. Jeżeli kombinacja obu tych ruchów następuje szybko z dużą siłą i w znacznym zakresie, może dojść do rozdarcia łąkotki w miejscu największego napięcia, tj. w pobliżu przy...

mamy do czynienia z ciezkim uszkodzeniem watroby

FORMY ZACHOWANIA SIĘ ZALEŻNE OD PRZYNALEŻNOSCI DO KLASY SPOŁECZNEJ. Ludzie z wyższych klas społecznych mieszkają w najlepszych budynkach mieszkalnych w mieście. Są oni tymi czterystu, przewodzą w kołach towarzyskich, stanowią elitę. Szuka się ich poparcia przy wszelkich przedsięwzięciach społecznych, a ich nazwiska pojawiają się w zarządach takich organizacji, jak Fundusz Dobroczynny, Czerwony Krzyż, Liga Reform Społecznych czy Towarzystwo Sztuk Pięknych. Dzieci ich uczęszczają raczej do szkół prywatnych.

Najnowsze zdjęcia w galerii estetyczna-med.edu:

331#olx skierniewice praca , #nosowanie , #olej z pestek dyni przepisy , #anty hcv dodatni , #awanti allegro , #tens przeciwwskazania , #dynia71 allegro , #specjalizacja onkologiczna dla pielęgniarek testy , #znak zodiaku rak charakterystyka negatywy pozytywy , #vibovit tran ,